> ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA

Każdy, kto zarządza miejscem ogólnie dostępnym, ma prawny obowiązek wykupienia ubezpieczenia od obiektywnej odpowiedzialności. Polisa ta zapewnia ochronę gościom restauracji, miejsc organizacji imprez, ośrodków kultury itp. w przypadku, gdy przebywając w danym miejscu doznają szkód spowodowanych pożarem lub wybuchem.

Ochrona na wypadek pożaru i wybuchu

Gdy w miejscu publicznym dojdzie do pożaru lub wybuchu, jego goście, klienci lub okoliczni mieszkańcy mogą zgłaszać roszczenia odszkodowawcze. Osobom poszkodowanym należy się odszkodowanie w każdym przypadku, nawet jeśli nie przedstawią dowodów. Dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności obiektywnej zapewnia spokój ducha każdemu właścicielowi lub zarządcy miejsca ogólnie dostępnego. Informacji o obowiązujących wymogach i formalnościach mogą Państwo zasięgnąć w wydziale technicznym lokalnego urzędu gminy. Jeśli wykupią Państwo u nas polisę, zadbamy o dostarczenie odpowiedniego certyfikatu. Proszę się z nami skontaktować!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Szkody spowodowane u osób trzecich w przypadku pożaru lub wybuchu:

  • Uszkodzenie ciała do 23.000.000 euro
  • Szkody materialne do 1.100.000 euro
PL