> RYZYKO

Kompletna ochrona dzięki analizie ryzyka

Państwa obawy są naszymi obawami. Prawidłowa analiza ryzyka jest podstawą do stworzenia niezawodnego pakietu ubezpieczeń. Chętnie odwiedzimy Państwa, aby ocenić sytuację w Państwa firmie i wspólnie przygotować indywidualną ofertę Takie podejście naprawdę daje duże korzyści w praktyce.

> RYZYKO

Kompletna ochrona dzięki analizie ryzyka

Państwa obawy są naszymi obawami. Prawidłowa analiza ryzyka jest podstawą do stworzenia niezawodnego pakietu ubezpieczeń. Chętnie odwiedzimy Państwa, aby ocenić sytuację w Państwa firmie i wspólnie przygotować indywidualną ofertę Takie podejście naprawdę daje duże korzyści w praktyce.

Metoda:

1.

Spotkanie zapoznawcze

Podczas pierwszego spotkania poznamy lepiej Państwa i Państwa firmę. Jaka jest jej podstawowa działalność? Gdzie kryją się ewentualne ryzyka? Jakie kwestie zdecydowanie chcieliby Państwo objąć ubezpieczeniem? Odpowiedzi na te pytania dadzą nam pełniejszy obraz sytuacji, co pomoże nam w przygotowaniu propozycji ubezpieczenia.

2.

Bieżące polisy

Jeśli mają już Państwo wykupione ubezpieczenia, sprawdzimy, czy obejmują one wszystkie omawiane z Państwem ryzyka. Wykryjemy ewentualne luki i sprawdzimy, jak najlepiej je uzupełnić.

3.

Najbardziej optymalne rozwiązania ubezpieczeniowe

Na podstawie wszystkich uzyskanych informacji zaproponujemy pakiet ubezpieczeń dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb. Połączymy różne polisy , aby wszystko, co uważają Państwo za ważne, zostało odpowiednio ubezpieczone. W ten sposób zyskają Państwo pewność, że otrzymają Państwo kompletną ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do sytuacji firmy.

Chcą Państwo uzyskać profesjonalną ocenę swoich ubezpieczeń?

PL