> MOBILITY

> MOBILITY

Do szybkiego i wydajnego zarządzania Państwa flotą

Jako specjalista od ubezpieczeń dla branży budowlanej i transportowej, firma D'hondt Insurance stworzyła narzędzie, które pozwoli Państwu szybko i wydajnie zarządzać swoją flotą. Zapewnia ono pełny przegląd floty i pozwala zmniejszyć obciążenia administracyjne. Są Państwo naszym klientem? Mogą więc Państwo automatycznie skorzystać z systemu Mobility. 

Sprawdzanie aktualnych danych, ale także wgląd w swoje archiwum w internecie
Całodobowa możliwość przeprowadzania analitycznej kalkulacji kosztów
Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych i ich łatwe monitorowanie
Pełny przegląd wszystkich posiadanych polis
Faktury zredukowane do minimum
Koniec z obciążeniem administracyjnym
Program bezpłatny dla naszych klientów
W wersji językowej Państwa zespołu: System Mobility jest dostępny w 6 językach
Generowanie raportów na poziomie firmy i kierowcy

Mobility – Państwa program do zarządzania flotą

Do szybkiego i wydajnego zarządzania Państwa flotą. 

> Ga naar Mobility

Interesują się Państwo systemem Mobility?

PL