> UBEZPIECZENIE SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH

Nawet jeśli Państwa zakład nie wytwarza zanieczyszczeń przy produkcji, mogą Państwo spowodować niezamierzone szkody dla środowiska. Może dojść na przykład do skażenia terenu zakładu. Tradycyjne ubezpieczenia zazwyczaj nie pokrywają związanych z tym roszczeń odszkodowawczych. Jednak mogą Państwo liczyć na nasze specjalne ubezpieczenie szkód środowiskowych.

Ochrona przed roszczeniami z tytułu szkód w środowisku

 

 

Przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne, przez co ryzyko związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą będzie tylko wzrastać. Trudno jest też zarządzać szkodami środowiskowymi, co oznacza, że koszty ich usunięcia mogą być naprawdę wysokie. Dzięki ubezpieczeniu szkód środowiskowych Państwa firma będzie chroniona w przypadku spowodowania zarówno świadomych, jak i nieumyślnych szkód w środowisku naturalnym. Szkody te mogą być bardzo różnorodne i powstać na przykład wskutek zniszczenia cennej przyrody przez Państwa zespół podczas wyjazdu integracyjnego, czy też wykrycia azbestu w wynajętym biurze. Nasze ubezpieczenie szkód środowiskowych obowiązuje niezależnie od miejsca, źródła, czy rodzaju szkody. Chcą Państwo zabezpieczyć się przed kosztami wszelkich szkód środowiskowych? Proszę się z nami skontaktować , a my przygotujemy odpowiednią ofertę!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Zanieczyszczenie własnego terenu, zarówno przypadkowe, jak i stopniowe

Odpowiedzialność za szkody w środowisku naturalnym wyrządzone stronom trzecim

Koszty obrony

Koszty rekultywacji

Szkody dla różnorodności biologicznej

Ponadto można też wyraźnie objąć ubezpieczeniem ryzyka szczególne , np. szkody spowodowane przez firmę budowlaną lub tekstylną, przemysł chemiczny, transport itp.

PL