> MILIEU-AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Ook wanneer uw bedrijf zelf geen vervuilende stoffen produceert, kunt u onbewust toch milieuschade aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan een verontreinigd bedrijfsterrein. Klassieke verzekeringen komen meestal niet tussen in deze claims. Deze speciale milieuverzekering doet dat wel.

Bescherming tegen claims over milieusschade

 

 

De milieuwetgeving wordt steeds strenger en bijgevolg zullen de aansprakelijkheidsrisico’s alleen maar toenemen. Bovendien is milieuschade moeilijk te beheersen, waardoor de kosten sterk kunnen oplopen. Met een milieu-aansprakelijkheidsverzekering is uw bedrijf ingedekt tegen opzettelijke en onopzettelijke milieuschade. Die schade kan heel uiteenlopend zijn: uw team verstoort bijvoorbeeld de biodiversiteit tijdens een teambuilding, of in een gehuurd kantoor wordt de aanwezigheid van asbest vastgesteld. Onze milieu-aansprakelijkheidsverzekering maakt geen onderscheid volgens plaats, oorsprong of aard van de schade. Wilt u zich indekken tegen allerlei soorten milieuschade? Contacteer ons voor een offerte!

Wat wordt gedekt?

Vervuiling eigen site, zowel accidenteel als gradueel

Aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden

Verdedigingskosten

Saneringskosten

Schade aan biodiversiteit

Daarnaast kunnen ook specifieke risico’s expliciet worden opgenomen, bv. schade door bouw- of textielbedrijf, chemische industrie, transport, …

NL