> OC DLA FIRM I OC PO DOSTAWIE

OC dla firm jest niekiedy uważane za odpowiednik „ubezpieczenia rodzinnego” dla świata biznesu. Jego polisa obejmuje bowiem wszelkie szkody spowodowane przez pracownika osobom trzecim w firmie lub poza nią. Jak wiadomo, kwoty roszczeń odszkodowawczych są często niebotyczne... Dlatego ubezpieczenie OC dla firm jest koniecznością dla każdego współczesnego przedsiębiorstwa!

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim

 

 

To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia pomoc, gdy jeden z Państwa pracowników spowoduje szkodę u osoby trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno obrażenia ciała, jak i szkody materialne i niematerialne.

Ponieważ nie da się nigdy przewidzieć, jaki zakres będą miały szkody, dzięki temu ubezpieczeniu zapewnią Państwo swojej firmie dalszą działalność bez groźby problemów finansowych. Proszę się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji lub polisę dostosowaną do Państwa działalności! Dla firm z branży spożywczej korzystne może być na przykład połączenie tego ubezpieczenia z polisą od kosztów wycofania-produktu z rynku.

Co jest objęte ubezpieczeniem?

OC DLA FIRM:

Obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracowników zarówno w obrębie firmy (np. dostawcom), jak i poza nią (np. podczas pracy u osób trzecich).

  • Uszkodzenia ciała
  • Szkody materialne
  • Szkody niematerialne (niezależnie od tego, czy są następstwem wyżej wymienionych szkód)

OC PO DOSTAWIE:

  • Odpowiedzialność za produkt: produkty po dostawie
  • Wadliwe wykonanie robót

Możliwe rozszerzenia:

Ochrona dla materiałów powierzonych ubezpieczonemu na potrzeby wykonania pracy

 

Ochrona dla najmowanych materiałów

PL