> WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU

Z pewnością każdy producent ma nadzieję, że nigdy nie będzie musiał organizować operacji wycofania produktu z rynku. Szkody, jakie ponosi w związku z tym firma, często przewyższają koszty samego wycofania produktu. Ubezpieczenie od wycofania produktu z rynku zapewnia Państwu ochronę przed wszelkimi możliwymi kosztami, takimi jak utrata zysku, kampanie w celu poprawy wizerunku i inne.

Od wycofania produktu z rynku do polepszenia wizerunku firmy

Ubezpieczenie od wycofania produktu z rynku jest rozszerzeniem tradycyjnego ubezpieczenia OC dla firm, które nie pokrywa kosztów tego rodzaju operacji. Błędy w produkcji, potencjalnie zanieczyszczona żywność... nasze specjalne ubezpieczenie od wycofania produktu z rynku zapewnia ochronę w przypadku każdej akcji wycofania produktu, nawet jeśli nie jest wymagana przez prawo. Polisa ta oferuje bardzo szerokie wsparcie i obejmuje zarówno Państwa oddziały krajowe, jak i zagraniczne. Jako eksperci w dziedzinie ubezpieczeń chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu skutecznego planu wycofania produktu z rynku, aby w nagłym wypadku mogli Państwo działać szybko i odpowiednio do sytuacji. Tutaj mogą się Państwo umówić z nami na spotkanie, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Rzeczywiste koszty związane z wycofaniem produktu z rynku

Koszty zniszczenia, wymiany i przechowywania

Koszty redystrybucji

Szkody poniesione przez firmę, takie jak utrata zysku brutto

Koszty działań naprawczych, , np. kampanii marketingowych w celu odbudowy wizerunku firmy wśród konsumentów i dostawców

Wynagrodzenie dla konsultantów i ekspertów

PL