> UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI (D&O)

Jako dyrektor, członek zarządu lub osoba decyzyjna codziennie dbają Państwo o to, by firma działała sprawnie i prawidłowo. Może się jednak zdarzyć, że nieumyślnie popełnią Państwo błąd zawodowy, za który mogą zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności. Ubezpieczenie od odpowiedzialności dla władz spółki zapewnia przed tym ochronę, dlatego zdecydowanie zaleca się je osobom, które chcą zabezpieczyć swój prywatny majątek.

Ochrona majątku osobistego

Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności dla władz spółki, majątek osobisty dyrektorów, członków zarządu i osób decyzyjnych jest chroniony przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi. Mając to ubezpieczenie, mogą Państwo spokojnie skupić się na swojej pracy. Tego rodzaju ubezpieczenie zawiera spółka i będzie ono chronić każdą osobę z jej władz, która popełni błąd zawodowy. Proszę się z nami skontaktować ,aby uzyskać indywidualną ofertę. Wysokość składki zależy bowiem od rodzaju działalności i obrotów Państwa firmy.

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Koszty wynikające z nieumyślnego błędu dyrektora/członka zarządu:

  • Roszczenia cywilne, karne i administracyjne
  • Odszkodowania za straty
  • Koszty prawne
  • Koszty przywrócenia dobrej reputacji
  • Koszty obrony
PL