> BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID (D&O)

Als bestuurder of beslissingsnemer van een vennootschap streeft u dag na dag naar een vlotte en correcte werking binnen uw bedrijf. Toch kan het gebeuren dat u ongewild een professionele fout begaat. Wist u dat u hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden? De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u hiertegen en wordt dan ook sterk aanbevolen om uw privévermogen veilig te stellen.

Persoonlijk patrimonium beschermen

Dankzij de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid wordt het persoonlijk patrimonium van de bestuurder en beslissingsnemers beschermd tegen mogelijke schadeclaims. Deze verzekering zorgt ervoor dat u met een gerust gevoel het bedrijf kunt leiden. De waarborg wordt afgesloten door de vennootschap en beschermt iedereen die beleidsdaden stelt in geval van een professionele fout. Contacteer ons gerust voor een voorstel op maat. De premie hangt namelijk af van het soort activiteiten en de omzet van uw bedrijf.

Wat wordt gedekt?

Kosten die voortvloeien uit de onopzettelijke fout van een bestuurder:

  • Burgerrechtelijke, strafrechtelijke & administratieve vorderingen
  • Schadevergoeding
  • Gerechtskosten
  • Kosten uit reputatieherstel
  • Verdedigingskosten
NL