> OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID

Wie een voor het publiek toegankelijke plaats uitbaat, is wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid aan te gaan. Deze polis beschermt de bezoekers van restaurants, eventlocaties, cultuurcentra, …  als ze tijdens hun aanwezigheid slachtoffer worden van schadegevallen door brand of ontploffing.

Waarborg bij brand en ontploffing

Bezoekers, klanten of bewoners kunnen een schadeclaim neerleggen in geval van brand of ontploffing op een publieke plaats. De schadelijder moet sowieso worden vergoed, zelfs zonder bewijslast. Een verzekering objectieve aansprakelijkheid staat dus synoniem met gemoedsrust voor u als uitbater. De geldende criteria en formaliteiten kunt u opvragen bij de technische dienst van uw gemeente. Wanneer u de polis bij ons afsluit, zorgen wij voor het bijhorende attest. Contacteer ons!

Wat wordt gedekt?

Schade aan derden in geval van brand of ontploffing:

  • Lichamelijke schade tot meer dan 23.000.000 euro
  • Stoffelijke schade tot meer dan 1.100.000 euro
NL