> UBEZPIECZENIE OD WYPADKU PRZY PRACY

W Belgii istnieje prawny obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadku przy pracy z chwilą zatrudnienia choćby jednego pracownika. Gdy dojdzie do wypadku, ubezpieczenie zapewnia ochronę różnych aspektów. Polisę można rozszerzyć o liczne dodatkowe elementy, aby była w 100% dostosowana do działalności Państwa firmy i jej pracowników.

Zabezpieczenie dla Państwa w razie wypadku przy pracy

Na ubezpieczenie to można się oczywiście powołać w razie wypadku na hali produkcyjnej lub w drodze do i z pracy (przy dojazdach normalną trasą), ale w rzeczywistości oferuje ono znacznie szerszą ochronę dla pracowników. Istnieje szereg standardowych elementów objętych ubezpieczeniem, dzięki którym jest ono w pełni dostosowane do współczesnych realiów społecznych.

  • Partner(ka) w zarejestrowanym związku partnerskim: w przypadku śmierci pracownika/pracowniczki, jego/jej partner(ka) jest traktowany(-a) na równi z małżonkiem(-ą).
  • Praca z domu: ubezpieczeniu podlegają wypadki związane z pracą w domu.
  • Zlecenie 24/24: ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, do jakich może dojść podczas wykonywania tymczasowych zleceń, również za granicą.
  • Imprezy sportowe i inne wydarzenia: ubezpieczenie obejmuje wypadki, do jakich może dojść podczas lub w drodze na/z imprezę, którą Państwo organizują lub w której uczestniczą Państwa pracownicy.

 

Zawsze zapewniamy polisę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy między innymi od rodzaju prowadzonej działalności i kategorii, do której należą pracownicy. Odszkodowanie jest obliczane na podstawie pensji pracownika i ograniczone do ustawowej maksymalnej kwoty 44.817,89 euro (obowiązującej w 2020 roku). Aby zaoferować wszystkim pracownikom kompletny pakiet, można też rozszerzyć polisę o szereg dodatkowych elementów. Proszę się z nami skontaktować , aby uzyskać więcej informacji!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Koszty leczenia

Tymczasowa niezdolność do pracy

Trwała niezdolność do pracy

Śmierć w wyniku wypadku

Obowiązkową polisę można rozszerzyć o dodatkowe elementy:

  • Ubezpieczenie Exedent: gdy wynagrodzenie pracownika przewyższa ustawowy limit.
  • Gwarantowane wynagrodzenie: ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wysokością otrzymanej rekompensaty a normalną pensją pracownika.
  • Ubezpieczenie całodobowe: obejmuje wypadki skutkujące obrażeniami ciała (również niezwiązane z pracą) przez cały czas.
PL