ACCIDENTE DE MUNCĂ

 

> Asigurare de accidente de muncă

> ASIGURARE DE ACCIDENTE DE MUNCĂ

De îndată ce angajați un nou salariat, asigurarea împotriva accidentelor de muncă este obligatorie prin lege în Belgia. Asigurarea acoperă diferite aspecte atunci când are loc un accident. Această asigurare poate fi extinsă cu mai multe garanții suplimentare, astfel încât conținutul să fie 100% personalizat nevoilor specifice ale companiei și ale angajaților dvs.

Securitatea dvs. în caz de accidente de muncă

Pe scurt, această asigurare poate fi, desigur, utilizată pentru accidente la locul de muncă sau în drum spre și de la locul de muncă (pe ruta normală), dar în sine o asigurare de accidente de muncă oferă cu mult mai mult. De exemplu, există o serie de garanții standard care asigură faptul că asigurarea este complet în conformitate cu societatea noastră modernă.

  • Partener conviețuitor: în cazul decesului unui angajat, partenerul conviețuitor va fi considerat asemenea soțului/soției.
  • Telemuncă: accidentele în contextul lucrului de acasă sunt asigurate.
  • Misiune 24/24: daunele cauzate de accidentele pe perioada derulării proiectelor temporare, fie sau nu în străinătate, sunt despăgubite.
  • Evenimente sportive și de altă natură: accidentele din timpul sau în drum spre/de la un eveniment pe care îl organizați sau la care participă angajații dvs. sunt asigurate.

 

Oferim întotdeauna o poliță personalizată pentru compania dvs. Contribuția de asigurare depinde, printre altele, de tipul de activitate și de categoria din care fac parte angajații dvs. Compensația se calculează pe baza salariului angajatului, limitat la plafonul legal de 44.817,89 euro (anul 2020). Pentru a oferi tuturor angajaților un pachet complet, aveți posibilitatea să încheiați, de asemenea, o poliță suplimentară. Contactați-ne pentru mai multe informații!

Ce riscuri sunt acoperite?

Cheltuieli medicale

Incapacitate temporară de muncă

Incapacitate permanentă de muncă

Deces în urma unui accident

Polița de asigurare obligatorie poate fi extinsă suplimentar astfel:

  • Asigurare de tip excedent: când salariile sunt mai mari decât plafonul legal.
  • Salariu garantat: societatea de asigurări plătește diferența dintre indemnizația garantată și salariul normal al angajatului.
  • Asigurare 24/24: acoperă în orice moment accidentele fizice (inclusiv cele care nu au legătură cu locul de muncă).
RO