ARBEIDSONGEVALLEN

 

> Arbeidsongevallenverzekering

> ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Van zodra u één personeelslid in dienst hebt, is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht in België. De verzekering komt op verschillende vlakken tussen wanneer er zich een ongeval voordoet. Deze verzekering is uitbreidbaar met tal van extra dekkingen zodat de inhoud 100% afgestemd is op uw bedrijfsactiviteiten en medewerkers.

Uw zekerheid bij arbeidsongevallen

Kort door de bocht kan deze verzekering natuurlijk aangesproken worden voor ongevallen op de werkvloer of op de weg van en naar het werk (via normale route), maar in se biedt een arbeidsongevallenverzekering veel meer. Zo zijn er een aantal standaard waarborgen die ervoor zorgen dat de verzekering helemaal aansluit bij onze moderne samenleving.

  • Samenwonende partner: in geval van overlijden van een werknemer wordt de samenwonende partner gelijkgesteld met de echtgenoot.
  • Thuiswerk: ongevallen in het kader van thuiswerk zijn verzekerd.
  • Opdracht 24/24: ongevallen gedurende tijdelijke opdrachten, al dan niet in het buitenland, worden gedekt.
  • Sportieve en andere evenementen: er is een tussenkomst bij ongevallen tijdens of op weg van/naar een evenement dat u organiseert of waaraan uw medewerkers deelnemen.

 

Wij zorgen altijd voor een polis op maat van uw onderneming. De verzekeringspremie is afhankelijk van o.a. uw soort bedrijfsactiviteiten en de categorie waartoe uw werknemers behoren. De schadeloosstelling wordt berekend op het salaris van de werknemer, beperkt tot het wettelijk plafond van 44.817,89 euro (jaar 2020). Om al uw medewerkers een compleet pakket aan te bieden, kunt u uw polis ook uitbreiden met een aantal extra’s. Contacteer ons voor meer informatie!

Wat wordt gedekt?

Medische kosten

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Permanente arbeidsongeschiktheid

Overlijden n.a.v. een ongeluk

De verplichte polis kan uitgebreid worden met extra’s:

  • Exedent Verzekering: wanneer lonen hoger liggen dan het wettelijk plafond.
  • Gewaarborgd loon: de verzekering betaalt het verschil uit tussen de vergoeding en het normale loon van de werknemer.
  • 24/24 Verzekering: dekt te allen tijde lichamelijke ongevallen (ook niet-beroepsgerelateerde).
NL