> LPP: POLISA OCHRONNA DLA LOGISTYKI

Żaden przewoźnik nie lubi administracyjnego zamieszania związanego z różnymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki polisie ochronnej zyskują Państwo jedno przejrzyste i kompletne ubezpieczenie. Od odpowiedzialności kontraktowej po zawodową – wszystko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową!

Kompletne ubezpieczenie dla przewoźników

 

 

To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej interweniuje, gdy jeden z Twoich pracowników wyrządza szkodę osobom trzecim. Ubezpieczone są zarówno szkody materialne, jak i niematerialne. W przypadku firm serwisowych uwzględniono również nieprawidłowe doradztwo, montaż itp.

 

Polisa ochronna dla logistyki (LPP) obejmuje wszelkiego rodzaju odpowiedzialność firm transportowych, bez żadnych luk. Ten pakiet ubezpieczeń obejmuje:

  • Odpowiedzialność kontraktową
  • Odpowiedzialność pozakontraktową
  • OC zawodowe
  • OC naczepy/kontenera
  • OC przewoźnika (CMR)

Połączenie tych pięciu obszarów odpowiedzialności sprawia, że polisa ta oferuje naprawdę szeroką ochronę ubezpieczeniową. Od kradzieży i uszkodzeń, poprzez opóźnienia w dostawach, po nieumyślne błędy – polisa ochronna dla logistyki gwarantuje, że jako przewoźnik nie muszą się Państwo o nic martwić w przypadku wystąpienia szkody. Proszę się z nami skontaktować , aby uzyskać ofertę dopasowaną do Państwa działalności transportowej!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Uszkodzenie, utrata, kradzież i opóźnienie przy dostawie

Transport kabotażowy: transport towarów pomiędzy 2 punktami w jednym kraju przez firmę z innego kraju

Odpowiedzialność kontraktową firmy wykonującej transport multimodalny (drogowy, kolejowy, lotniczy i wodami śródlądowymi)

Szkody spowodowane skażeniem w przypadku transportu cysternami i towarów sypkich

Transport w temperaturze kontrolowanej: ubezpieczenie towarów łatwo psujących się, uszkodzonych w wyniku wadliwego działania instalacji chłodniczej, niewłaściwej regulacji, nieprawidłowego załadunku lub rozładunku

Koszty uprzątnięcia i zniszczenia, w tym niezbędne koszty ratowania i zabezpieczenia przewożonych towarów

Błędy i pomyłki: kary podatkowe i administracyjne są pokrywane z ubezpieczenia w przypadku straty lub szkody spowodowanej niezamierzonym błędem lub pomyłką

Transport zlecony podwykonawcy: gdy transport jest wykonywany przez podwykonawcę, chroniona jest odpowiedzialność głównego wykonawcy wobec zleceniodawcy

PL