> LPP: POLITICA DE PROTECȚIE LOGISTICĂ

Vă doriți să evitați birocrația inutilă a diferitelor asigurări de răspundere civilă în calitate de transportator? Cu LPP aveți o soluție de asigurare clară și completă în mâinile dvs. De la răspunderea contractuală la cea profesională, totul este asigurat!

Soluție completă de asigurare pentru transportatori

 

 

Această asigurare de răspundere civilă intervine atunci când unul dintre angajații sau clădirile dumneavoastră provoacă daune unor terți. Sunt acoperite atât vătămările, cât și daunele materiale și imateriale. In cazul firmelor de servicii s-au luat in considerare si sfaturile incorecte, calculele etc.

 

Polița de protecție logistică (LPP) acoperă toate pasivele pentru companiile de transport, fără zone gri. Acest pachet de asigurare include:

  • Răspunderea contractuală
  • Răspundere extra-contractuală
  • Răspunderea profesională
  • Răspunderea pentru containerele trailer-ului(TCA)
  • Răspunderea transportatorului (CMR)

Combinarea acestor cinci pasive face ca posibilitățile de acoperire ale acestei polițe să fie foarte largi. De la furt și daune cauzate de livrări întârziate până la erori involuntare, polița LPP vă scutește de griji, în calitate de transportator, în cazul unor pagube. Contactați-ne pentru o ofertă adaptată activităților dvs. de transport!

Ce riscuri sunt acoperite?

Deteriorarea, pierderea, furtul și întârzierea livrării

Operațiuni de cabotaj: transport de mărfuri între 2 puncte pe teritoriul aceleiași țări, de către o companie din altă țară.

Răspunderea contractuală a transportatorului multimodal (rutier, feroviar, aerian și pe căi de navigație interioare)

Deteriorare prin contaminare în timpul transportului rezervorului și în vrac

Transport cu temperatură controlată: asigurare pentru mărfuri perisabile deteriorate de o instalație de răcire defectuoasă, setare incorectă, încărcare sau descărcare incorectă

Costurile de eliminare și distrugere, inclusiv costurile necesare pentru salvarea și conservarea mărfurilor transportate

Erori și omisiuni: amenzile fiscale și administrative sunt asigurate în caz de pierdere sau deteriorare, ca urmare a unei erori sau greșeli involuntare

Transport externalizat: răspunderea contractantului principal față de client este asigurată atunci când acesta acceptă ca transportul să fie efectuat de un subcontractant

RO