> LPP: LOGISTIEKE PROTECTIEPOLIS

Heeft u als transporteur geen zin in de administratieve rompslomp van verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen? Met LPP heeft u één duidelijke én complete verzekeringsoplossing in handen. Van contractuele tot beroepsaansprakelijkheid, alles is gedekt!

Complete verzekeringsoplossing voor transporteurs

 

 

Deze aansprakelijkheidsverzekering komt tussen wanneer één van uw medewerkers of gebouwen schade veroorzaakt aan derden. Zowel letsels, materiële als immateriële schade worden gedekt. Bij dienstverlenende bedrijven zijn ook foutief advies, berekeningen, … ingecalculeerd.

 

De Logistieke protectiepolis (LPP) dekt alle aansprakelijkheden voor transportbedrijven, zonder grijze zones. Dit verzekeringspakket omvat:

  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Extra-contractuele aansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Trailer container aansprakelijkheid (TCA)
  • Vervoerdersaansprakelijkheid (CMR)

De combinatie van deze vijf aansprakelijkheden maakt de mogelijkheden van deze polis extra breed. Van diefstal en schade over laattijdige leveringen tot onvrijwillige fout … een LPP zorgt dat u zich als transporteur geen zorgen hoeft te maken in geval van schade. Contacteer ons voor een offerte op maat van uw transportactiviteiten!

Wat wordt gedekt?

Schade, verlies, diefstal en vertraging bij levering

Cabotagevervoer: goederenvervoer tussen 2 punten in één land, door een bedrijf uit een ander land

Contractuele aansprakelijkheid van de multimodale vervoerder (via weg, spoor, lucht en binnenwateren)

Contaminatieschade bij tank- en bulkvervoer

Transport onder geleide temperatuur: dekking voor bederfbare goederen die beschadigd raken door een slechtwerkende koelinstallatie, foutieve instelling, verkeerde belading of lossing

Opruimings- en vernietigingskosten, ook voor noodzakelijke kosten bij redding en behoud vervoerde goederen

Errors & omissions: fiscale en administratieve geldboetes worden gewaarborgd bij verlies of schade als gevolg van een onvrijwillige fout of vergissing

Uitbesteed vervoer: de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer t.o.v. de opdrachtgever is gedekt wanneer hij vervoer laat doen door de onderaannemer

NL