> Oc przewożnika (CMR)

Mają Państwo firmę transportową przewożącą towary w kraju i/lub za granicą? A więc muszą Państwo posiadać ubezpieczenie OC przewoźnika (CMR). Polisa ta zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży itp. przez czas, przez który są Państwo odpowiedzialni za przewożony towar.

Dostosowane do każdego rodzaju transportu

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika zgodnie z przepisami CMR lub podobnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w chwili powstania szkody. Uszkodzenia, opóźnienia w dostawie, czy też kradzież – to tylko niektóre ze zdarzeń, które wchodzą w zakres ubezpieczenia. Mogą też Państwo pójść o krok dalej i oprócz standardowego zakresu ubezpieczenia zapewnić sobie pokrycie szkód na wypadek poważnego błędu lub kradzieży ładunku w odczepionych naczepach (z zastrzeżeniem wyższego udziału własnego). Przewożą Państwo ładunki jednostkowe, masowe lub schłodzone? Proszę się z nami skontaktować , aby otrzymać ofertę idealnie dostosowaną do Państwa działalności.

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Uszkodzenie lub utrata przewożonych towarów

Opóźnienie w dostawie, według przepisów CMR

Kradzież i czynności fizyczne podczas załadunku i rozładunku

Obowiązuje tu maksymalne odszkodowanie w wysokości 335.000 euro za pojedynczą szkodę.

Dodatkowe elementy, które można włączyć do polisy OC przewoźnika

  • Kradzież całego ładunku z odczepionych naczep, gdy znajdują się one w zamkniętym miejscu (gdy miejsce to nie jest zamknięte, obowiązuje wyższy udział własny)
  • Poważny błąd
PL