> CMR

U vervoert als transportbedrijf goederen in binnen- en/of buitenland? Een CMR-verzekering is dan sowieso een must. Deze polis komt namelijk tussen wanneer er zich schade, verlies, diefstal, … voordoet tijdens de periode waarin u verantwoordelijk bent voor de goederen.

Op maat van elk soort transport

Deze verzekering dekt de vervoerdersaansprakelijkheid conform de CMR-wetgeving, of een soortgelijke wet die op het moment van de schade van toepassing is. Schade, laattijdige levering, diefstal, … het zijn maar enkele van de opgenomen dekkingen in de verzekering. Wij kunnen nog een stapje verder gaan met – bovenop de standaarddekkingen – ook tussenkomst bij zware fout of diefstal van lading in afgekoppelde trailers (mits verhoogde vrijstelling). Vervoert u stukgoed, bulkgoed of koelgoederen? Contacteer ons gerust voor een offerte die perfect aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten.

Wat wordt gedekt?

Schade of verlies van vervoerde goederen

Laattijdige aflevering, conform CMR-wetgeving

Diefstal en fysieke verrichtingen tijdens laden en lossen

Hier geldt een maximale tussenkomst van 335.000 euro per schadegeval.

Extra dekkingen in onze CMR-polis

  • Diefstal van volledige lading in afgekoppelde trailers wanneer die op een afgesloten plaats staan (bij een niet-afgesloten plaats geldt een verhoogde vrijstelling)
  • Zware fout
NL