> SZKODY DLA DZIAŁALNOŚCI

W przypadku pożaru lub innych poważnych szkód można powołać się na ubezpieczenie od pożaru, aby uzyskać odszkodowanie za szkody materialne. Ale co ze stratami finansowymi, takimi jak utrata zysków? Ubezpieczenie od szkód dla działalności pokryje straty za okres, w którym Państwa działalność będzie wstrzymana lub utrudniona wskutek doznanej szkody. Innymi słowy, daje ono solidne oparcie na trudne czasy.

Wsparcie po pożarze przy odbudowie ekonomicznej firmy

Jako uzupełnienie ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenie od szkód dla działalności jest jak koło ratunkowe dla Państwa firmy. Gdy produkcja zostanie wstrzymana wskutek np. poważnego pożaru, odszkodowanie z tego ubezpieczenia pomoże firmie utrzymać się na powierzchni. Polisa obejmuje koszty stałe, a także koszty niezbędne do kontynuowania działalności. Odszkodowanie będzie Państwu przysługiwało do czasu odzyskania zdolności produkcyjnej przewidzianej w polisie. Proszę się z nami skontaktować , aby uzyskać więcej informacji!

Jakie formuły wypłaty odszkodowania są możliwe?

Ryczałt: stała kwota dzienna w okresie nieaktywności lub występowania przeszkód w prowadzeniu działalności.

Według obrotu: kwota ustalana na podstawie zrealizowanego obrotu.

Według kosztów operacyjnych: kwota ustalana zgodnie z parametrami rachunkowości, które uwzględniają koszty stałe i zmienne, płace i marżę zysku.

PL