> BEDRIJFSSCHADE

Bij een brand of een ander ernstig schadegeval kunt u voor de materiële schade rekenen op uw brandverzekering. Maar wat ingeval van financiële schade, zoals winstverlies? Een verzekering bedrijfsschade vangt de verliezen op in de periode waarin uw activiteit stilligt of wordt bemoeilijkt door de schade. Het is met andere woorden een stevig houvast in moeilijke tijden.

Rots in de branding bij economisch herstel

Een verzekering bedrijfsschade is, als aanvulling op uw brandverzekering, zowat de levensverzekering voor uw bedrijf. Wanneer uw productie bijvoorbeeld stilligt door een zware brand, zal de polis bedrijfsschade u helpen om financieel het hoofd boven water te houden. De verzekering komt tussen in de vaste kosten en ook de kosten die gemaakt moeten worden om de activiteiten verder te kunnen zetten. U blijft net zolang van de vergoeding genieten tot wanneer u opnieuw de capaciteit heeft bereikt die in de polis opgenomen is. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie!

Welke vergoedingsformules zijn er mogelijk?

Forfaitair: vaste dagvergoeding in de periode van inactiviteit of hinder.

Volgens omzet: het bedrag wordt bepaald volgens de gerealiseerde omzet.

Volgens bedrijfskosten: het bedrag wordt bepaald volgens boekhoudkundige parameters die rekening houden met de vaste en variabele kosten, lonen en de winstmarge.

NL