> AWARIE I USZKODZENIA MASZYN

Często przyczyną awarii maszyn jest błąd ludzki. Na przykład 40% usterek silników spalinowych i nawet 80% awarii pras drukarskich jest wynikiem błędów popełnionych przez ludzi. Nawet drobne zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje finansowe dla Państwa firmy. Dlatego ubezpieczenie maszyny od uszkodzeń i awarii z pewnością nie jest zbędnym luksusem!

Ochrona parku maszynowego

Wiedzą Państwo, że w przypadku leasingu i najmu ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i awarii jest często obowiązkowe? Jest też absolutnie konieczne, jeśli chodzi o Państwa własne maszyny. Przypadkowy błąd może zdarzyć się każdemu, ale nie oznacza to, że muszą Państwo sami ponosić ogromne koszty naprawy. Polisa na wypadek uszkodzenia i awarii maszyn obejmuje usterki i szkody całego parku maszynowego, zarówno w zakładzie, jak i na placu budowy. Ponadto można rozszerzyć tę polisę np. o ochronę przed kradzieżą lub szkodami spowodowanymi przez wodę. Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną polisę. Proszę się z nami skontaktować!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Błąd ludzki

Przegrzanie i zepsucie

Czynniki wewnętrzne, takie jak błędy konstrukcyjne lub montażowe

Czynniki zewnętrzne, takie jak upadek, zderzenie lub burza

Możliwe rozszerzenie polisy:

  • Pożar i wybuch
  • Kradzież
  • Szkody dla działalności
PL