> UBEZPIECZENIE OD POŻARU

W pakiecie ubezpieczeń każdej firmy nie może zabraknąć solidnego ubezpieczenia od pożaru. Polisa musi obejmować pokrycie szkód materialnych w budynkach spowodowanych przez ogień, burzę, wodę, uderzenie pioruna itp., aby mogli Państwo szybko rozpocząć odbudowę.

Odszkodowanie za szkody materialne

Ubezpieczenie od pożaru nie jest obowiązkowe, ale jest bardzo przydatne dla ochrony majątku Państwa firmy. Przygotujemy indywidualną polisę, która pokryje szkody powstałe w należących do Państwa firmy obiektach. Państwo wybiorą elementy majątku, które mają wchodzić w zakres ubezpieczenia, a my, jako eksperci w tej dziedzinie, przygotujemy polisę dostosowaną do Państwa życzeń. Proszę się z nami skontaktować i umówić się na spotkanie zapoznawcze!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Szkody spowodowane przez ogień i przypalenie

Burza, grad i obciążenie śniegiem lub lodem

Uderzenie pioruna

Klęski żywiołowe

Szkody spowodowane przez wodę

Szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego

Rozbicie szkła

Kradzież

Odpowiedzialność

Pomoc prawna

PL