> BRANDVERZEKERING

Een kwalitatieve brandverzekering is niet weg te denken uit het verzekeringspakket van een bedrijf. De polis dekt de materiële schade veroorzaakt aan gebouwen door o.a. brand, storm, water, bliksem, … zodat u snel met de heropbouw van start kunt gaan.

Vergoeding voor materiële schade

Een brandverzekering is niet verplicht, maar wel zeer nuttig om uw patrimonium te vrijwaren. We stellen een polis op maat samen die schade aan uw bedrijfsgebouwen dekt. U kiest de nuttige waarborgen voor uw patrimonium, wij zorgen als expert ter zake voor een sluitende brandverzekering. Contacteer ons voor een verkennend gesprek!

Wat wordt gedekt?

Brand- en schroeischade

Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk

Blikseminslag

Natuurrampen

Waterschade

Elektriciteitsschade

Glasbreuk

Diefstal

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

NL