> ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Od OC również w zakresie odpowiedzialności zawodowej po wycofanie z rynku. W zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczamy Państwa firmę we wszystkich jej aspektach.

> OC DLA FIRM I OC PO DOSTAWIE
> UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI (D&O)
> ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA
> ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA
> WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU
> UBEZPIECZENIE SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH

Od OC również w zakresie odpowiedzialności zawodowej po wycofanie z rynku. W zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczamy Państwa firmę we wszystkich jej aspektach.

> OC DLA FIRM I OC PO DOSTAWIE
> UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI (D&O)
> ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA
> ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA
> WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU
> UBEZPIECZENIE SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH
PL