RYZYKA CYBERNETYCZNE

 

>Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

> UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH

W naszym cyfrowym społeczeństwie coraz powszechniejsze stają się cyberataki na firmy, nawet na te najmniejsze. Ich skutki mogą być poważne: wstrzymanie produkcji, możliwość pojawienia się żądań okupu, zagrożenie niezawodności i renomy firmy itd. Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych zapewni wówczas Państwa firmie wsparcie w różnych obszarach i pomoże jej w powrocie do normalnej działalności.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych, które łączy pomoc i ochronę finansową

Nasze ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych to bardzo unikalne rozwiązanie, która wspomaga Państwa firmę w trzech obszarach.

 

 

1. Codzienna, całodobowa pomoc

 

Nasza linia pomocy jest dostępna całodobowo przez cały tydzień i zajmie się rozwiązaniem Państwa problemu w razie cyberataku. Postaramy się maksymalnie ograniczyć szkody, zapewniając Państwu wsparcie techniczne i angażując do pomocy ekspertów z dziedziny IT, prawa i PR.

 

2. Odszkodowanie za szkody własne

 

Polisa zapewnia wiele różnych odszkodowań. Mogą to być zarówno koszty odzyskania danych, jak i odszkodowanie za cyberkradzież. Pokrywane są również koszty administracyjne i straty ekonomiczne spowodowane przestojem.

 

3. Odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim

 

Mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku cyberataku na Państwa firmę, np. w związku z utratą danych osobowych. Ubezpieczenie pokryje również koszty tego rodzaju roszczeń.

 

Chcą sobie Państwo zapewnić ochronę na wypadek cyberataków? Proszę się z nami skontaktować , aby otrzymać ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych idealnie dostosowane do Państwa działalności!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Cyfrowa kampania prewencyjna: pełna analiza ryzyka dotycząca istniejącej sieci przeprowadzona przez ekspertów

Zarządzanie incydentami:

    • Zwrot kosztów usług z zakresu prawa, IT i PR potrzebnych w celu ograniczenia i naprawienia szkody (w reputacji firmy)
    • Pokrycie kosztów naprawy nieczytelnych danych lub oprogramowania
    • Zwrot kosztów związanych z wykryciem wycieku danych i powiadomieniem osób, których dotyczą te dane

Kary finansowe: pokrycie nałożonych kar finansowych, np. kar za naruszenie ochrony prywatności, w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych

Przerwa w działaniu sieci: pokrycie szkód w działalności spowodowanych przestojem

Odpowiedzialność: odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim i związane z tym koszty obrony

Naruszenia cyfrowe: koszty obrony prawnej w przypadku nieuprawnionego udostępniania własności intelektualnej (kwestie związane z RODO)

Wymuszenia cybernetyczne/dotyczące danych osobowych: pomoc w negocjacjach, zabezpieczeniu i dalszym rozwiązaniu sprawy

Włamanie do telefonu: zwrot kosztów w przypadku nadmiernych opłat za połączenia telefoniczne, do jakich doszło w wyniku nieuprawnionego dostępu

Cyberkradzież: pokrycie szkód w przypadku utraty pieniędzy lub towarów w wyniku kradzieży cybernetycznej

PL