> CYBERVERZEKERING

In onze digitale samenleving komen cyberaanvallen op bedrijven jammer genoeg steeds vaker voor, ook bij kleine bedrijven. De gevolgen zijn niet te onderschatten: de productie valt stil, er wordt losgeld geëist, betrouwbaarheid krijgt een deuk, … Een cyberverzekering biedt ondersteuning op verschillende vlakken en helpt uw bedrijf er weer bovenop te komen.

Cyberpolis die bijstand en financiële bescherming combineert

De cyberverzekering is een zeer uniek concept dat uw bedrijf bijstaat op drie vlakken.

 

 

1. 24/7 bijstand

 

Onze bijstandslijn is altijd bereikbaar en neemt het heft in handen bij een incident. Er wordt getracht de schade zo goed mogelijk in te perken door u te assisteren en de hulp in te roepen van experts op vlak van IT, legal en PR.

 

2. Waarborg eigen schade

 

De polis komt tussen met heel wat diverse vergoedingen. Dat kan gaan van kosten voor dataherstel tot een vergoeding voor cyberdiefstal. Ook administratieve kosten en het economisch verlies door stilstand worden vergoed.

 

3. Waarborg schade aan derden

 

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die derden lijden door de cyberaanval op uw bedrijf, bijvoorbeeld het verlies van persoonsgegevens. Ook in die kosten komt de verzekering tussen.

 

Wenst u zich te wapenen tegen cyberaanvallen? Contacteer ons voor een cyberverzekering die helemaal aansluit bij uw bedrijfsactiviteit!

Wat wordt gedekt?

Digitale preventiecampagne: volledige risicoanalyse van bestaand netwerk door experts

Incident management:

    • Terugbetaling van kosten voor juridische, IT- én PR-diensten om (reputatie)schade te beperken & te te herstellen.
    • Tussenkomst in herstellingskosten van onleesbare data of software
    • Vergoeding van kosten om datalek te identificeren en betrokkenen te informeren

Boetes: tussenkomst bij boetes. Bv.: privacy boete, niet goed beschermen van uw data.

Netwerkonderbreking: dekking voor bedrijfsschade die ontstaat door stilstand

Aansprakelijkheid: vergoeding voor schade bij derden én bijhorende verdedigingskosten

Digitale inbreuken: juridische verdedigingskosten voor het ongeoorloofd delen van intellectuele eigendommen (GDPR-kwesties)

Cyber/privacyafpersing: hulp bij onderhandeling, veiligstelling en verdere afwikkeling

Telefoonhacking: tussenkomst bij buitensporige telefoonkosten ten gevolge van een ongeoorloofde toegang.

Cyberdiefstal: tussenkomst bij verlies van geld of goederen door een cyberdiefstal.

NL