> UBEZPIECZENIE NNW DLA SPORTOWCÓW

Solidne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia bezpieczeństwo dochodów zawodowym piłkarzom i sportowcom. Jeśli kontuzja lub choroba uniemożliwi Państwu na krótki czas uprawianie sportu zawodowego, ubezpieczenie NNW pokryje utratę dochodów. Nasza polisa obejmuje również przedwczesne zakończenie kariery zawodowej z tego powodu.

Gwarancja dochodu dla zawodowych sportowców

Każdy zawodowy sportowiec ma nadzieję, że jego kariera będzie pomyślna i nie zakłóci jej żadna kontuzja. Gdyby jednak doszło do nieszczęścia, Państwo i Państwa rodzina będą mogli liczyć na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Otrzymają Państwo wtedy gwarantowany dochód przez cały okres nieaktywności z powodu choroby lub urazu. Wypłata z ubezpieczenia przysługuje Państwu również w sytuacji, gdy nagle staną się Państwo trwale niezdolni do uprawiania sportu. W przypadku śmierci, rodzinie zostanie wypłacona kwota, na jaką opiewało ubezpieczenie. Są Państwo znaną gwiazdą sportu lub wschodzącym talentem? Każdy profesjonalny sportowiec odniesie korzyść z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków! Proszę się z nami skontaktować , aby uzyskać indywidualną ofertę.

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Tymczasowa całkowita niezdolność do uprawiania sportu: wypłata dochodu do czasu odzyskania sprawności fizycznej

Trwała całkowita niezdolność do uprawiania sportu: w przypadku wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej z powodu urazu, wypłacana jest uzgodniona kwota z ubezpieczenia

Śmierć: w przypadku nagłej lub naturalnej śmierci, najbliższym krewnym zostanie wypłacona uzgodniona kwota.

PL