> PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTERS

Een persoonlijke ongevallenverzekering biedt inkomenszekerheid voor professionele voetballers en sporters. Stel dat u een tijdje uw beroepssport niet kunt beoefenen door een blessure of ziekte, dan vangt deze ongevallenverzekering het inkomensverlies op. Ook wanneer uw carrière hierdoor vroegtijdig wordt beëindigd, komt de persoonlijke ongevallenverzekering tussen.

Inkomensgarantie voor profsporters

Als professionele sporter hoopt u natuurlijk om een mooie en blessurevrije carrière uit te kunnen bouwen. Een persoonlijke ongevallenverzekering is er voor u en uw familie wanneer het noodlot onverhoopt toch toeslaat. U krijgt immers een gegarandeerd inkomen gedurende de volledige periode van inactiviteit door ziekte of blessure. Wanneer u plots permanent ongeschikt wordt om te sporten, komt deze verzekering tussen. Bij overlijden wordt een verzekerd kapitaal uitgekeerd aan uw nabestaanden. Gevestigde waarde of opkomend talent? Elke professionele sporter heeft baat bij een persoonlijke ongevallenverzekering! Contacteer ons voor een voorstel op maat.

Wat wordt gedekt?

Tijdelijke totale ongeschiktheid: financiële garantie tot u opnieuw fit bent

Permanente totale ongeschiktheid: een afgesproken som wordt uitbetaald bij vroegtijdige stopzetting van carrière door blessure

Overlijden: bij een accidenteel of natuurlijk overlijden wordt een afgesproken som uitbetaald aan de nabestaanden

NL