> AC DLA CIĘŻARÓWKI/CIĄGNIKA

Ubezpieczenie auto casco jest niezwykle przydatne w przypadku pojazdów firmowych. Dostępnych jest bowiem kilka specjalnych opcji w zakresie pokrycia szkód, takich jak np. spowodowanych przez ładunek. Ponadto z ubezpieczenia AC przysługuje oczywiście pokrycie szkód własnych.

Dostosowane do potrzeb branży transportowej

 

 

Mają Państwo nową ciężarówkę lub ciągnik siodłowy? Ubezpieczenie auto casco pokryje wiele potencjalnych szkód. W systemie pokrycia z udziałem własnym z góry ustalana jest kwota, która będzie limitem wypłacanego odszkodowania. W polisie uwzględnione są również ewentualne koszty pomocy drogowej i transportu z powrotem do kraju. Można też liczyć na odszkodowanie za każdy dzień, w którym nie będzie można korzystać z pojazdu (utrata możliwości użytkowania). Dzięki różnym wariantom zniżek możemy w 100% dopasować ubezpieczenie do potrzeb Państwa firmy. Proszę się z nami skontaktować!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Szkody własne, stłuczenie szyby, pożar, kradzież, siły natury

Specjalne rozszerzenia dla transportu:

    • Złożenie się zestawu
    • Utrata i sprzeniewierzenie
    • Przewrócenie i wywrócenie się
    • Szkody spowodowane przez ładunek

Możliwe jest również oddzielne ubezpieczenie od pożaru i kradzieży, ale nie obejmuje ono szkód własnych.

PL