> UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ W TRANSPORCIE

Dobre ubezpieczenie ma ogromne znaczenie przy transporcie sprzętu potrzebnego do pracy. Gdy kosztowne windy do przeprowadzki, żurawie itp. zostaną uszkodzone podczas transportu, można liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w transporcie. Polisa obejmuje wszystkie maszyny, które można przyłączyć do ciężarówki lub ciągnika.

Transport maszyn ze spokojem ducha

 

 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń w transporcie obejmuje wszystkie rodzaje szkód: od materialnych, poprzez pożar aż po kradzież. Polisę można wykupić dla różnorakiego sprzętu i maszyn. Dotyczy to wind załadowczych, wózków widłowych, urządzeń chłodniczych, instalacji siłowników wywrotu itp., czyli urządzeń ruchomych. W przypadku wyposażenia stałego zalecamy skorzystanie z ubezpieczenia majątku. Chcą Państwo wiedzieć więcej na temat naszych ubezpieczeń na wypadek uszkodzenia i awarii maszyn? Proszę się z nami jak najszybciej skontaktować!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Pożar, wybuch, samozapłon, zwarcie, uderzenie pioruna

Kradzież

Szkody materialne spowodowane przez:

  • kolizję, stłuczkę, uderzenie, przewrócenie, zjechanie z drogi lub wpadnięcie do wody – niezależnie od tego, czy szkoda powstała z własnej winy, czy też nie
  • winę, zaniedbanie, zaniechanie i złośliwe działanie (nawet jeśli dopuściły się tego osoby pracujące dla firmy)
PL