> OC ORGANIZATORA IMPREZ

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest przeznaczone specjalnie dla osób i firm organizujących imprezy publiczne. Mogą to być zarówno jednodniowe zawody organizowane w Państwa firmie, jak i całoroczna działalność stowarzyszeń lub organizacji. OC organizatora imprez pokrywa szkody, jakich podczas imprezy mogą doznać członkowie, wolontariusze, uczestnicy itp.

Ochrona również dla osób pomagających w organizacji

Działają Państwo jako firma, stowarzyszenie lub organizacja non-profit? Gdy organizują Państwo imprezę czy wydarzenie, obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC organizatora imprez. Niezależnie od tego, czy chodzi o turniej, zawody czy imprezę wielodniową – każdy, kto pomaga w organizacji imprezy ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, jak na przykład członkowie stowarzyszenia, wolontariusze i prelegenci. Ponadto stowarzyszenia mogą zawrzeć ubezpieczenie obejmujące cały rok ich działalności, co jest bardzo przydatne i wygodne dla np. klubów sportowych, stowarzyszeń młodzieżowych, czy też kółek teatralnych. Pokrywa szkody wynikłe z obrażeń ciała, ale również powstałe np. w przypadku, gdy namiot zostanie przewrócony przez wiatr na dom mieszkańca okolicy. Zrekompensowana zostanie wówczas szkoda materialna. Zapewnimy Państwu polisę, która najlepiej pasuje do Państwa działalności. Proszę się z nami skontaktować , aby uzyskać więcej informacji!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Szkody materialne wyrządzone osobom trzecim

Uszkodzenia ciała: zwrot kosztów leczenia, renta inwalidzka itp.

PL