> BA ORGANISATOR

Deze aansprakelijkheidsverzekering is er speciaal voor wie publieke evenementen organiseert. Dit kan gaan van een ééndagstornooi dat georganiseerd wordt binnen uw bedrijf tot verenigingen of organisaties die zich meteen voor een volledig werkingsjaar willen verzekeren. De BA organisator komt tussen bij alle schade opgelopen tijdens een evenement door leden, vrijwilligers, deelnemers, …

Beschermt ook helpende handen

Bedrijf, vereniging of vzw? Wanneer u een evenement organiseert, is een verzekering BA organisator verplicht. Of het nu om een tornooi, wedstrijd of een meerdaags event gaat … iedereen die helpt bij de organisatie van het evenement wordt beschermd. Denk hierbij o.a. aan leden, vrijwilligers en sprekers. Voor verenigingen kan de verzekering bovendien meteen voor het volledige werkingsjaar afgesloten worden. Heel handig voor sportclubs, jeugdverenigingen, toneelgezelschappen, … De verzekering komt tussen bij lichamelijke schade, maar is er ook in het geval dat bijvoorbeeld een tent omwaait tegen de woning van een buurtbewoner. In dit geval zal de materiële schade worden vergoed. Wij stellen u altijd de polis voor die het best aansluit bij uw situatie. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie!

Wat wordt gedekt?

Materiële schade aan derden

Lichamelijke schade: terugbetaling medische kosten, invaliditeitsuitkering, …

NL