> WSZYSTKIE RYZYKA BUDOWY (CAR)

Planują Państwo budowę zupełnie nowych budynków dla swojej firmy? Dobrym pomysłem będzie skorzystanie z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy! W przeciwieństwie do zwykłego ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenie to obejmuje wszystkie ryzyka związane z projektem budowlanym, takie jak np. szkody na placu budowy lub uszkodzenia materiałów.

Budowanie ze spokojem ducha

CAR jest niekiedy nazywane ubezpieczeniem auto casco dla budowy. To obejmujące wszelkie ryzyka ubezpieczenie pokrywa bowiem szkody powstałe w różnych obszarach, zarówno w nowych projektach budowlanych, jak i remontach. Zawierając to ubezpieczenie deweloper zabezpiecza się przed szkodami następczymi na placu budowy, szkodami w wykonanych pracach i uszkodzeniem użytych materiałów. Chcą Państwo sprawdzić opcje ubezpieczenia CAR dla Państwa projektu budowlanego? Proszę umówić się na spotkanie!!

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Sekcja 1: szkody materialne w budynku spowodowane pracami lub konserwacją.

Sekcja 2: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich.

Kradzież na placu budowy: utrata i uszkodzenie prac budowlanych.

Szkody materialne w mieniu osobistym i wyposażeniu placu budowy: dodatkowe ubezpieczenie zależne od wielkości placu budowy (opcjonalne).

PL