> PROPRIETATE

Prin polițele noastre de proprietate sunt garantate mașini, situri industriale… precum și, procese de producție.

> ASIGURARE DE INCENDIU
> PIERDERI DE PROFIT
> AVARII UTILAJE
> ASIGURAREA OBIECTELOR DE ARTĂ

Prin polițele noastre de proprietate sunt garantate mașini, situri industriale… precum și, procese de producție.

> ASIGURARE DE INCENDIU
> PIERDERI DE PROFIT
> AVARII UTILAJE
> ASIGURAREA OBIECTELOR DE ARTĂ
RO