> START VAN HET JACHTSEIZOEN, VERZEKERING VERPLICHT

> START VAN HET JACHTSEIZOEN, VERZEKERING VERPLICHT

jachtverzekering_resized

Het jachtseizoen is ondertussen al een tijdje gestart en dan moeten jagers zich verplicht verzekeren. Hoe voorzichtig u ook bent, jagen is geen hobby zonder risico’s.

Om deze sport te mogen beoefenen is, in België, een verzekering BA verplicht. Met een BA Jacht is uw aansprakelijkheid verzekerd voor de (lichamelijke en materiële) schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om schade die u zelf veroorzaakt door het ongelukkig hanteren van uw wapen. Onder wapens verstaan we:

  • Jachtgeweer
  • Pijl en boog
  • Roofvogel

Daarnaast wordt ook schade gedekt die toegebracht is door iemand aan wie u uw wapen toevertrouwd. Heeft uw wapen zelf ook schade? Ook dit wordt vergoed via de ‘Jachtverzekering’. De jachtverzekering richt zich niet enkel tot de jagers, maar ook tot de inrichters van jachtpartijen en tot werkgevers van de Bijzondere Veldwachter.

Wat dekt een goede jachtverzekering allemaal?

De jachtverzekering waarborgt de lichamelijk schade veroorzaakt aan derden.

  • Als jager

Alle jachtpartijen zijn verzekerd voor de schade veroorzaakt door uw jachthond. Bovendien is er waarborg voor het vervoer van geweren naar de plaats van de jacht.

 

  • Als jachtopziener en organisator van jachtpartijen

Er is ook dekking voor alle ongevallen tijdens de jacht. Ook de drijvers zijn verzekerd voor lichamelijke letsels.

 

  • Als jachtwachter

De jachtwachter is verzekerd evenals zijn aangestelden.

Wenst u meer informatie over de jachtverzekering?

Neem contact op met uw accountmanager.

NL