> OMNIUM BUS

Een nieuwe bus vergt een serieuze investering, waardoor een omniumverzekering zeker aan te raden is. Een autocar is liefst zoveel mogelijk onderweg en die vele kilometers brengen risico’s met zich mee. Zo komt glasschade frequent voor door de grote ramen. Het is één van de vele kosten waarin de omnium voor bussen tussenkomt.

Autocars omnium verzekeren

Een omniumverzekering voor bussen is in de meeste gevallen een absolute noodzaak. Veel grote werkaanbieders zoals De Lijn verplichten immers een dekking voor brand. Naast brand, is tussenkomst bij eigen schade een groot voordeel van de omnium. Deze verzekering werkt volgens het principe van dekking in eerste risico waarbij vooraf een bedrag wordt vastgelegd als limiet voor de tussenkomst. Ook eventuele depannage- en repatriëringskosten zijn opgenomen in de polis. We doen graag een verzekeringsvoorstel op maat van uw autocarbedrijf. Contacteer ons!

Wat wordt gedekt?

Eigen schade

Glasbraak

Brand

Diefstal

Natuurkrachten

Ook een beperkte omnium is mogelijk (hierin wordt de eigen schade niet gedekt)

NL