> MARITIEME VERZEKERINGEN

Scheepvaart vraagt een zeer gerichte aanpak. De sector heeft immers z’n eigen finesses en risicofactoren die een grote rol spelen in het correct verzekeren van uw schepen en bedrijf. Van casco over rechtsbijstand tot bedrijfsschade, wij staan u graag bij met een verzekeringspakket op maat.

Elk aspect verzekerd

 

 

Er zijn heel wat mogelijkheden om uw scheepsactiviteiten goed te verzekeren. Eén of meerdere polissen? Met een uitgekiende combinatie vaart u in alle rust nieuwe horizonten tegemoet!

Binnenvaart

Cascoverzekering: voor schade aan het schip, inboedel, installaties, … veroorzaakt door onverwachte omstandigheden of eigen gebrek.

Protection & Indemnity: dekking tegen aansprakelijkheid bij o.a. waterverontreiniging, aanvaringsschade, letsels aan bemanning & derden, …

Rechtsbijstand: een extra veiligheid bij geschillen bovenop de P&I- of cascoverzekering.

Bedrijfsschade (tijdverlet): tussenkomst wanneer een schip lange tijd uit rotatie is door herstellingswerken die in cascoverzekering zijn opgenomen.

Auto aan boord: deze verzekering komt tussen bij schade aan de wagen aan boord ten gevolge van averij.

Obstructie vaarwegen: een dekking die tussenkomt wanneer u financiële schade ondervindt door de stremming van het vaarwater.

Aanbouwverzekering: voor schadegevallen tijdens het aan- of verbouwen van uw schip.

Cargo

1-malige zendingen en abonnementspolissen (op omzetcijfer of declaratiepolissen)

Volledige dekking of beperkte dekking

Specifieke uitbreidingen

  • Opslag
  • Gewichtsverlies
  • Kopers/verkopersbelangen
Pleziervaartuigen

BA

Omnium

Rechtsbijstand

Persoonlijke ongevallen opvarenden

Jetski

Charterverzekering (verhuren van uw schip)

Overige

Offshore supply / support vessels

Ports & Terminals (incl. marine property)

Shipyards

Wat wordt gedekt?

 

 

De dekking hangt af van het type verzekering. Bepaalde maritieme verzekeringen kunnen elkaar ook aanvullen. Denk hierbij aan de cascoverzekering en de polis rechtsbijstand of bedrijfsschade. Contacteer ons gerust voor alle informatie over maritieme verzekeringen. We stellen graag een polis op maat van uw bedrijf en vaaractiviteiten samen!

NL