> LAAT SCHADE AAN EEN MACHINE UW BEDRIJFSCONTINUÏTEIT NIET IN GEVAAR BRENGEN

> LAAT SCHADE AAN EEN MACHINE UW BEDRIJFSCONTINUÏTEIT NIET IN GEVAAR BRENGEN

machinebreuk_resized

Ondernemen is investeren! Heel wat bedrijven hebben in hun bedrijfsgebouw dan ook een duur machinepark staan. Voor elke onderneming met machines is een verzekering Machinebreuk een absolute noodzaak.

Maar naast de verzekering voor de machine(s), vestigen we ook graag de aandacht op het feit dat een schade aan één van uw machines uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar kan en mag brengen. De verzekering Machinebreukbedrijfsschade kan een oplossing bieden.

Een verzekering Machinebreuk is een zaakschadeverzekering. Het is een aanvulling op de brandverzekering die de in de polis omschreven voorwerpen waarborgt tegen onvoorziene en plotselinge schade.

Een machine is binnen een onderneming een belangrijk en vaak zeer kwetsbaar product. Het plots uitvallen of een onvoorziene beschadiging aan één van de machines kan ervoor zorgen dat de productie volledig of gedeeltelijk stil valt met mogelijk grote financiële gevolgen. Met andere woorden het machinepark speelt veelal een zeer belangrijke rol in uw bedrijfscontinuïteit.

Wist je dat bij een breuk het schadebedrag voor gemiddeld 30% uit materiële schade en voor 70 % uit bedrijfsschade bestaat?

Een machinebreuk hangt elk productiebedrijf boven het hoofd. Zowel door een interne breuk (montagefout, constructiefout, warmlopen of vastlopen van de machine,…) als door een externe oorzaak (nalatigheid, onervarenheid, opzet, invloed van elektrische stroom,…).

Als ondernemer hebt u er alle belang bij om na een defect zo snel mogelijk terug operationeel te zijn. Helaas zorgt de huidige crisis ervoor dat bepaalde reserve-onderdelen steeds minder vaak op voorraad zijn. Dit zorgt voor een aanzienlijke vertraging bij de heropstart of kan zelfs aanleiding geven tot een tijdelijke stopzetting van uw activiteiten.

Een tijdelijke stopzetting van de activiteiten kan verregaande gevolgen hebben:

  • Verlies van klanten en/of marktaandeel
  • Boeteclausules
  • Reputatieschade
  • Ontslag van personeelsleden

Naast de verzekering Machinebreuk kan u optioneel de machinebreukbedrijfsschade meeverzekeren.

Bij een defect aan een machine hebt u enerzijds vaak materiële schade, maar daarnaast lijdt u soms vrijwel direct ook omzetverlies. De stilstand van een machine en de tijd die nodig is om de machine te vervangen of te herstellen kunnen een forse financiële tegenvaller voor je bedrijf betekenen. De vaste kosten blijven namelijk gewoon doorlopen. De verzekering Machinebreukbedrijfsschade zorgt er bijgevolg voor dat de continuïteit van je bedrijf veilig wordt gesteld ondanks de tijdelijke uitval van uw machines. Met deze extra verzekering wordt de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk volledig vergoed.

Checklist:

Wanneer hebt u een verzekering Machinebreukbedrijfsschade nodig?

  • Als u afhankelijk bent van 1 specifieke machine die eventuele bedrijfsschade kan veroorzaken door de continuïteit van het bedrijf in gevaar te brengen.
  • Als u de bedrijfsschade die ontstaat door bedieningsfouten van je personeel wil meeverzekeren.
  • Als u een zeer uitgebreide bedrijfsschadeverzekering wil.

De voorwaarden en de dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Door onze kennis en ervaring met machineparken en installaties kennen de medewerkers bij D’hondt Insurance de technische risico’s evenals de daaraan gekoppelde bedrijfsschade.

Hebt u vragen of hebt u twijfels of u wel goed verzekerd bent?

Neem dan vandaag nog contact op met uw Accountmanager.

NL