> HET TEKORT AAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS IS IN 2022 TOEGENOMEN

> HET TEKORT AAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS IS IN 2022 TOEGENOMEN

artikel_nieuwsbrief_mei_23

De sector van het wegvervoer kampt vandaag met een tekort aan chauffeurs.

Door de Coronapandemie daalde in 2020 de vraag waardoor de problemen om personeel aan te werven, toenamen. Maar het tekort werd in 2021 opnieuw nijpender. In 2021 raakten 425.000 jobs niet ingevuld, en de situatie zou in 2022 nog verergerd zijn. Dat blijkt uit het laatste rapport van de IRU.

425.000 openstaande vacatures

In 2021 werden de meeste regio’s getroffen door het stijgend tekort.
In Europa bedroeg het aantal openstaande vacatures 10 procent. De situatie is vooral kritiek in het Verenigd Koninkrijk, waar 100.000 vacatures blijven openstaan. Maar ook in Duitsland, Polen, Roemenië en België is de toestand kritiek.
In Spanje en Italië is de situatie minder erg.

Volgens de studie van de IRU lijkt de toestand in 2022 nog te zijn verergerd. Het aantal niet ingevulde vacatures voor chauffeurs zou in Europa met 40 procent gestegen zijn.

Aantrekkelijke voorwaarden?

Het rapport van de IRU kaart ook de aantrekkelijkheid van het beroep aan.

De verloning werd vaak als schuldige aangeduid voor de aanwervingsmoeilijkheden waarmee de industrie kampt. Door het grote onevenwicht dat was ontstaan tussen de vraag en de beschikbare middelen, namen de lonen in 2021 nochtans aanzienlijk toe. Maar volgens de IRU speelt niet alleen het loonpakket mee. De sector moet ook de werkomstandigheden verbeteren, wil men het beroep aantrekkelijker maken.

En vrouwen?

In de domeinen die de IRU heeft bestudeerd, zien we dat in Europa minder dan 3 procent van de chauffeurs vrouwen zijn.

Het gebrek aan een veilige infrastructuur, de manier waarop chauffeurs op de leveringslocatie worden behandeld, de lange dagen weg van huis en het slechte imago waaronder het beroep lijdt, zijn slechts enkele van de redenen waarom vrouwen zo schaars vertegenwoordigd zijn.

De IRU maakt ook van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe slecht de sector erin slaagt jonge mensen aan te trekken.

De situatie is vooral kritiek in Europa waar 34 procent van de chauffeurs ouder is dan 55 jaar.

Het tekort aan chauffeurs heeft een recordniveau bereikt. De link met de kwakkelende bevoorrading is dus snel gelegd. De volledige keten is bedreigd.

Bron: Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is in 2022 toegenomen – Jean Verheyen. (2023, 3 januari). Jean Verheyen. https://www.verheyen.be/nl/driver-shortage

NL