> FRANKRIJK VERBIEDT BUITENLANDSE VRACHTWAGENS VAN MEER DAN 40 TON

> FRANKRIJK VERBIEDT BUITENLANDSE VRACHTWAGENS VAN MEER DAN 40 TON

Beige Elegant Collage Sale Instagram Post (1)

Er is eindelijk duidelijkheid: wie met een combinatie zwaarder dan 40 ton de grens over rijdt, kan een boete verwachten. Daarmee heeft de regering in Parijs een einde gemaakt aan de verwarring rond het grensoverschrijdende vervoer naar Frankrijk.

Vanaf 1 januari 2022 ligt de grens bij maximaal 40 ton. 44 ton is alleen nog voor intermodaal vervoer toegestaan. Wie daar overheen gaat en wordt betrapt, kan een boete van minimaal 135 euro verwachten.In Frankrijk geldt sinds 2013 een maximum gewicht voor trucks van 44 ton. In België is ook het maximum 44 ton. Voor grensoverschrijdend transport golden sindsdien echter nog altijd de Europese regels, waardoor maximaal 40 ton was toegestaan.

Oneerlijke concurrentie

Toch was dit onderscheid niet altijd duidelijk. Verladers maakten volgens de branchevereniging gebruik van die verwarring door van transporteurs te eisen dat ze toch met 44 tons combinaties naar Frankrijk reden. Sommige transportondernemers namen die gok wel en andere niet, waardoor volgens TLN oneerlijke concurrentie was ontstaan.

Europese regels

Sinds 1996 is in de EU geregeld dat het maximum gewicht voor een vrachtauto 40 ton is. 44 ton is alleen toegestaan in het gecombineerde vervoer, onder strenge voorwaarden. De EU-richtlijn staat toe dat lidstaten binnen de eigen grenzen hogere gewichtslimieten hanteren. Zo geldt in Nederland een maximum van 50 ton en in Frankrijk een limiet van 44 ton. In de Benelux is grensoverschrijdend transport met een hoger gewicht dan 40 ton wel toegestaan, maar in de meeste Europese landen niet.

Geldigheid van de wetgeving wordt betwist

Bij deze wetgeving kun je enkele vragen stellen over de geldigheid. In de Europese Unie is het zo dat een Europese richtlijn  opgelegd kan worden aan de lidstaten, deze richtlijn kan echter NIET ingeroepen worden van de EU tegen een individu.  Dit essentiële principe van het Europees recht is verweven met het DNA van het Europese project en dit op zijn minst sinds het arrest Ratti van het Europees Hof van Justitie van 5 april 1979…

Hierdoor is elke beboeting van een transporteur voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten, onwettelijk!

Indien België, net als Frankrijk op haar grondgebied, op haar eigen grondgebied het transport tot 44 ton/5 assen toelaat, is het vanzelfsprekend dat het grensoverschrijdende transport tot 44 ton tussen deze twee landen ook is toegelaten…

En met reden:

  • In het Belgische recht is de richtlijn 96/53 omgezet in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. De punten 3.2.3 en 3.2.4 van artikel 32 bis van dit K.B. stellen de maximale toegelaten massa voor combinaties van voertuigen met 5 assen vast op 44 ton.
  • In het Franse recht, zonder te vergeten te verwijzen naar de richtlijn 96/53, wijdt het Decreet nr. 2012-1359 van 4 december 2012 betreffende het maximale gewicht toegestaan voor gemotoriseerde wegvoertuigen, zich aan het principe van 44 ton op 5 assen sinds 1 januari 2013.

Deze visie werd al gedeeld door het IDIT (‘institut du droit international des transports’) en werd eveneens bijgetreden door de Franse vereniging van goederenvervoerders over de weg (AUTF) en de Waalse Unie van ondernemingen (‘UWE’). Nu spreekt ook de Franse beroepsvereniging van de chemische industrie (‘France Chimie’) zich publiekelijk in dezelfde zin uit.

Bron: Nieuwsblad Transport & UPTR

Wilt u veilig de baan op?

Ontdek dan onze transportverzekeringen.  

NL