> CONTAMINATIEVERZEKERING (RECALL)

Een terugroepactie organiseren … als producent hoopt u dat u dit nooit zal moeten doen. De bedrijfsschade reikt immers vaak veel verder dan de kosten van de terugroeping op zich. Een recall-verzekering beschermt u tegen elke mogelijke kost, zoals winstverlies, imagocampagnes en meer.

Van terugroeping tot imagoboost

Een Recall-verzekering is een uitbreiding op de klassieke BA uitbating. Die zal immers de kosten van een terugroepactie niet dekken. Productiefouten, mogelijk besmet voedsel, … deze speciale recall-verzekering komt tussen bij elke terugroeping, ook als die niet wettelijk verplicht is. De polis biedt een zeer ruime ondersteuning en geldt zowel voor uw binnenlandse als buitenlandse vestigingen. Als verzekeringsexpert helpen wij u graag bij het opstellen van een efficiënt recall-plan om in geval van nood snel en adequaat te kunnen handelen. Maak hier een afspraak om kennis te maken met onze aanpak!

Wat wordt gedekt?

De feitelijke kosten verbonden aan de recall

Vernietigings-, vervangings- & opslagkosten

Herverdelingskosten

Bedrijfsschade, zoals het verlies van brutowinst

Rehabilitatiekosten, zoals marketingcampagnes om het imago te herstellen bij consument en leveranciers

Erelonen van consultants en experts

NL