admin

19 mei 2022

Geen reacties

> CASE STUDY THE JANE

> CASE STUDY THE JANE

Voor uitbaters van een handelspand betekent een brand ook vaak dat de activiteiten moeten worden opgeschort gedurende de herstellingsduur. Dit vertaalt zich in een extra financieel verlies.

Voor uitbaters van een handelspand betekent een brand ook vaak dat de activiteiten moeten worden opgeschort gedurende de herstellingsduur. Dit vertaalt zich in een extra financieel verlies.

EEN SITUATIESCHETS VAN DE CASE STUDY

Restaurant The Jane werd in maart 2019 geconfronteerd met een zware keukenbrand door een steekvlam onder de dampkap.

 

PROBLEMATIEK

De grootste bekommernis was om de keuken zo vlug mogelijk operationeel te maken zodat het restaurant terug open kon voor het grote publiek. Een schade van dergelijke omvang is jammer genoeg niet in 1,2,3  hersteld en brengt, naast het verzamelen van alle bestekken, nog extra uitdagingen met zich mee:

 

Redding & behoud

Onmiddelijk na de feiten moest er actie ondernomen worden om de geleden schade in te dijken en verergering te voorkomen. Zo moest bijvoorbeeld het inox in de keuken gereinigd worden en beschermd worden tegen pitcorrosie en werd er materiaal verplaatst omdat het beschadigde plafond dreigde naar beneden te vallen. Er moest dus heel snel geschakeld worden. Op die momenten doen wij als makelaar beroep op één van onze partners zodat de klant niet zelf op zoek moet gaan naar hulp. Ondersteuning is hierbij het sleutelwoord.

 

Validatie schadeclaim

Het herstellen van alle materiële schade is één gegeven. De validatie van het kostenplaatje is een andere. Bij The Jane werden we bovendien geconfronteerd met verschillende betrokken partijen. Zo was het gebouw geen eigendom van de klant en diende er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen gebouw/inboedel/verfraaiingswerken. Daarnaast moest worden onderzocht in welke mate iemand aansprakelijk kon gesteld worden. Deze factoren hebben allemaal hun impact op de snelheid van het dossier en zijn vaak te technisch voor de klant die niet thuis is in de verzekeringswereld.

OPLOSSING

Vanuit het kantoor werd geopteerd om, naast de expert van de brandverzekering zelf, ook een persoonlijke expert te gelasten om de belangen van de klant te behartigen. Die expert stuurde de herstellingen aan zodat die zo vlot mogelijk verliepen. Hiervoor kon de expert beroep op zijn ervaring in dergelijke schadegevallen en zijn uitgebreide netwerk van aannemers. De expert stond ook in nauw contact met de klant en ons kantoor zodat de schadeclaim in detail kon worden becijferd en verdedigd t.o.v. andere betrokken experts. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat klant de vergoeding kreeg waar hij recht op had.

 

Bron: Kelly Debeir, schadebeheerder

Deel dit artikel:

NL