admin

21 januari 2022

Geen reacties

> CASE STUDY DELTARENT

> CASE STUDY DELTARENT

Tijdens het lichtfestival “Wintergloed” in Brugge waaide een constructie om vanwege rukwinden gebouwd door onze klant Deltarent. Tijdens deze case study wijden we verder uit over onze behandeling van dit schadegeval.

Voor het lichtfestival “Wintergloed” in Brugge heeft onze klant een lichtconstructie gemaakt. Deze stond opgesteld op een vijver. Door hevige rukwinden is de constructie omgewaaid en in de vijver terecht gekomen. Hierdoor zijn heel wat light tubes beschadigd geraakt.

EEN SITUATIESCHETS VAN DE CASE STUDY

Voor het lichtfestival “Wintergloed” in Brugge heeft onze klant een lichtconstructie gemaakt. Deze stond opgesteld op een vijver. Door hevige rukwinden is de constructie omgewaaid en in de vijver terecht gekomen. Hierdoor zijn heel wat light tubes beschadigd geraakt.

 

PROBLEMATIEK

De constructie was samengesteld uit enerzijds light tubes waarvan de klant eigenaar is en anderzijds met gehuurd materiaal.

Onmiddellijk stelt zich de vraag: welke verzekering(en) kan aangesproken worden om tussenkomst te krijgen voor alle geleden schade?

 

*Brandverzekering?

Storm is een gedekte waarborg in de brandverzekering maar volgende problemen stellen zich:

  • Voorwerpen in open lucht zijn niet verzekerd bij storm
  • De schade moet zich sowieso voordoen op het risico-adres dat is opgenomen in de brandpolis
  • Dekking standaard voor de goederen waarvan de verzekeringsnemer eigenaar is

 

*BA-Uitbating?

Jammer genoeg ook hier veel struikelblokken:

  • BA-Uitbating richt zich op schade aan derden en niet voor goederen waarvan klant zelf eigenaar is
  • Een FOUT van de klant moet bewezen kunnen worden
  • Het materiaal werd gehuurd en dit is niet standaard voorzien in de waarborg “toevertrouwd goed”

DE OPLOSSING DIE TOEN UIT DE BUS KWAM

Klant had een polis All Risk Electronica afgesloten waarin zowel dekking wordt verleend voor de eigen als gehuurde light tubes. Is samenspraak met de expert van de verzekeringsmaatschappij werd al het beschadigde materiaal gecontroleerd & begroot. Op deze manier heeft de klant een correcte compensatie gekregen voor hun eigen schade maar werd ook de verhuurfirma vergoed voor hun kapotte light tubes.

 

EEN TEVREDEN KLANT

Deltarent reageerde: “Door de pro actieve houding van D’hondt Insurance werden de polissen meermaals per jaar geoptimaliseerd, waardoor de kapitalen correct verzekerd waren. Door de snelle opvolging van de schadediensten van D’hondt Insurance werd er heel snel tot expertise overgegaan. Op de expertise werden we ook bijgestaan door beheerder van het dossier die goed voorbereid ons dossier verdedigde. Hierdoor hebben we heel snel het dossier kunnen afsluiten en werden de correcte vergoedingen niet snel daarna ontvangen op onze rekening. De vlotte afhandeling van ons dossier zorgde ervoor dat wij ons konden blijven focussen op onze job.”

 

Tekst: Kelly Debeir & Marie Ghesquière

Bron: D’hondt Insurance

Deel dit artikel:

NL