admin

12 april 2020

Geen reacties

> CYBERPOLIS

De D’hondt Insurance cyberoplossing
bestaat uit 2
belangrijke onderdelen.

De D’hondt Insurance cyberoplossingbestaat uit 2belangrijke onderdelen.

1) Een volledige risicoanalyse van uw bestaande IT-netwerk.

We schakelen experts in om te kijken waar er mogelijke gevaren/risico’s zijn voor een aanval. Deze cyberrisico’s bespreken we met u als klant, je zou het een digitale preventiecampagne kunnen noemen.

2) Onze Cyberpolis, met deze bent u verzekerd tegen:

> INCIDENT MANAGEMENT

 

Als u getroffen wordt door een cyberincident betalen wij alle noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én PR-diensten die nodig zijn om uw (reputatie)schade te beperken. Door een cyberincident kan uw data of software onleesbaar worden. In dat geval vergoedt een cyberpolis de kosten om dit te herstellen. De kosten om het datalek te identificeren en de betrokkenen te informeren worden ook vergoed.

> BOETES

 

Een cyberpolis komt tussen wanneer u een
rechtmatig te verzekeren bestuurlijke boete
wordt opgelegd voor bijvoorbeeld het niet goed beschermen van uw data.

> NETWERKONDERBREKING

 

Met de dekking netwerkonderbreking bent u verzekerd als door stilstand van uw computersysteem bedrijfsschade ontstaat. De cyberpolis dekt uw verlies in nettowinst, de vaste kosten (zoals personeel en huur) en bijkomende kosten die noodzakelijk zijn om zo snel mogelijk terug ´up en running´ te zijn.

> AANSPRAKELIJKHEID

 

Schade kan ook ontstaan bij derden, door een cyberincident in uw bedrijf. Bv als u persoonsgegevens of bedrijfsinformatie verliest. Onze polis dekt zowel de aansprakelijkheid voor deze schades én de verdedigingskosten die uit een aanspraak voortvloeien.

> DIGITALE MEDIA

 

De juridische verdedigingskosten door het ongeoorloofd delen van intellectuele eigendom men op websites, nieuwsbrieven, e-mails en sociale media zitten vervat in onze polis. Denk hierbij aan smaad/laster, onbedoelde overtreding van het intellectueel eigendomsrecht van derden, plagiaat, inbreuk van privacy en oneerlijke concurrentie.

> CYBER/PRIVACY AFPERSING

 

Deze rubriek biedt dekking als u slachtoffer wordt van (bedreiging tot) afpersing van uw computersysteem of de dreiging van het openbaar maken van gegevens. Onze polis helpt u bij de onderhandeling, veiligstelling en de verdere afwikkeling van het incident, zoals betaling van losgeld.

> TELEFOON HACKING

 

Als u buitensporige telefoonkosten heeft door hacking van uw telefoonsysteem komt onze polis daar in tussen.

> CYBERDIEFSTAL

 

Als iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot uw computersysteem en u verliest hierdoor geld of goederen dan biedt onze dekking hiervoor een oplossing.

1) Een volledige risicoanalyse van uw bestaande IT-netwerk.

We schakelen experts in om te kijken waar er mogelijke gevaren/risico’s zijn voor een aanval. Deze cyberrisico’s bespreken we met u als klant, je zou het een digitale preventiecampagne kunnen noemen.

2) Onze Cyberpolis, met deze bent u verzekerd tegen:

> INCIDENT MANAGEMENT

 

Als u getroffen wordt door een cyberincident betalen wij alle noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én PR-diensten die nodig zijn om uw (reputatie)schade te beperken. Door een cyberincident kan uw data of software onleesbaar worden. In dat geval vergoedt een cyberpolis de kosten om dit te herstellen. De kosten om het datalek te identificeren en de betrokkenen te informeren worden ook vergoed.

> BOETES

 

Een cyberpolis komt tussen wanneer u een
rechtmatig te verzekeren bestuurlijke boete
wordt opgelegd voor bijvoorbeeld het niet goed beschermen van uw data.

> NETWERKONDERBREKING

 

Met de dekking netwerkonderbreking bent u verzekerd als door stilstand van uw computersysteem bedrijfsschade ontstaat. De cyberpolis dekt uw verlies in nettowinst, de vaste kosten (zoals personeel en huur) en bijkomende kosten die noodzakelijk zijn om zo snel mogelijk terug ´up en running´ te zijn.

> AANSPRAKELIJKHEID

 

Schade kan ook ontstaan bij derden, door een cyberincident in uw bedrijf. Bv als u persoonsgegevens of bedrijfsinformatie verliest. Onze polis dekt zowel de aansprakelijkheid voor deze schades én de verdedigingskosten die uit een aanspraak voortvloeien.

> DIGITALE MEDIA

 

De juridische verdedigingskosten door het ongeoorloofd delen van intellectuele eigendom men op websites, nieuwsbrieven, e-mails en sociale media zitten vervat in onze polis. Denk hierbij aan smaad/laster, onbedoelde overtreding van het intellectueel eigendomsrecht van derden, plagiaat, inbreuk van privacy en oneerlijke concurrentie.

> CYBER/PRIVACY AFPERSING

 

Deze rubriek biedt dekking als u slachtoffer wordt van (bedreiging tot) afpersing van uw computersysteem of de dreiging van het openbaar maken van gegevens. Onze polis helpt u bij de onderhandeling, veiligstelling en de verdere afwikkeling van het incident, zoals betaling van losgeld.

> TELEFOON HACKING

 

Als u buitensporige telefoonkosten heeft door hacking van uw telefoonsysteem komt onze polis daar in tussen.

> CYBERDIEFSTAL

 

Als iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot uw computersysteem en u verliest hierdoor geld of goederen dan biedt onze dekking hiervoor een oplossing.

Deel dit artikel:

Deel dit artikel:

NL