> BENT U, ONDANKS DE TOENEMENDE INFLATIE, NOG STEEDS GOED VERZEKERD?

> BENT U, ONDANKS DE TOENEMENDE INFLATIE, NOG STEEDS GOED VERZEKERD?

inflatie_resized

De heropstart van de economie na de Covid lockdown, de stimulatie pakketten van de Centrale Banken, … hebben allemaal geleid tot een ongezien niveau van inflatie.

Dit komt duidelijk tot uiting in de ABEX-index, die de stijging van de kostprijs van de bouwmaterialen volgt: een stijging van bijna 25 % over de laatste 5 jaar.

Dit heeft ook mogelijke gevolgen voor uw verzekeringscontracten. Bent u vandaag nog steeds goed of voldoende verzekerd?

Onderverzekering

Indien de verzekerde kapitalen onvoldoende zijn, kan de verzekeraar onderverzekering inroepen. De uitbetaalde schadevergoedingen mogen dan worden herleid in dezelfde verhouding als de onderverzekering van de verzekerde kapitalen, die noemen we de evenredigheidsregel.

Indien er een taxatierapport werd opgesteld door een gespecialiseerde partij, dan kan de verzekeraar gedurende een periode van 5 jaar geen onderverzekering inroepen voor zover er indexatie voorzien is en verbouwingen van meer dan 10 % van de geschatte waarde opgenomen worden in het contract.

Indien de verzekerde kapitalen jaarlijks geïndexeerd worden (ABEX), is de kans op onderverzekering beperkter. Ook de geïndexeerde kapitalen kunnen lager zijn dan de effectieve herstelkost.

Gedeeltelijke schades

Als de totaal verzekerde kapitalen correct zijn, ligt het risico op inflatie vooral bij de verzekeraar. Een beschadigd onderdeel dat sedert de laatste vervaldag in waarde is verdubbeld, zal door de verzekeraar moeten vergoed worden tot maximaal de totaal verzekerde kapitalen.

Totaalschades

Dit brengt ons tot een belangrijk gevaar voor de verzekerden bij totaalschade. Door de grote schommelingen in de kostprijs van de bouwmaterialen kan de effectieve herstelkost alsnog hoger liggen dan de geïndexeerde bedragen of de kapitalen uit het taxatierapport. De verzekeraar betaalt echter nooit meer dan de verzekerde kapitalen.

Voorbeeld:
Een gebouw dat werd getaxeerd op 10 miljoen Euro, maar waarvan de huidige herbouwwaarde is opgelopen tot 12 miljoen euro -> de verzekeraar betaalt maximaal 10 miljoen euro.

Inflatie na de datum van schade

Een minder belicht gevaar is de inflatie na schadedatum. De schadebegroting gaat uit van een herstelkost op de dag van het schadegeval. Bij complexe schades of bij tussenkomst van een gerechtsexpert kan er echter veel tijd verstrijken tussen de datum van het schadegeval en het moment van effectief herstel. Bij sterk oplopende inflatie tussen de dag van het schadegeval en het effectieve herstel van de schade, dreigt de inflatiekost terecht te komen bij de verzekerde.

Bron: Amlin

Wilt u weten of u nog steeds correct verzekerd bent?

Neem dan contact op met uw accountmanager of via de algemene gegevens. 

NL