> BA UITBATING & BA NA LEVERING

BA uitbating wordt wel eens aanzien als de ‘familiale’ verzekering voor de bedrijfswereld. Deze polis dekt immers alle schade aan derden die binnen of buiten het bedrijf is veroorzaakt. Bovendien schieten de geclaimde bedragen vaak pijlsnel de hoogte in … een BA uitbating is een must voor elk eigentijds bedrijf!

Schade aan derden verzekeren

 

 

Deze aansprakelijkheidsverzekering komt tussen wanneer één van uw medewerkers schade veroorzaakt aan derden. Zowel lichamelijke letsels, materiële als immateriële schade worden gedekt.

Aangezien niemand op voorhand weet hoeveel de schade zal bedragen, speelt u met deze verzekering op zeker voor het voortbestaan van uw bedrijf. Contacteer ons voor meer informatie of een polis op maat van uw activiteiten! Voor voedingsbedrijven kan een combinatie met een Recall-polis bijvoorbeeld interessant zijn.

Wat wordt gedekt?

BA UITBATING:

Dit gaat om schade veroorzaakt aan derden door mensen, zowel in de onderneming (bv. leveranciers) als daarbuiten (bv. werken bij derden).

  • Lichamelijke schade
  • Materiële schade
  • Onstoffelijke schade (al dan niet volgend op bovengenoemde schade)

BA NA LEVERING:

  • Productaansprakelijkheid: producten na levering
  • Gebrekkig uitgevoerde werken

Mogelijke uitbreidingen

Dekking van goederen die aan de verzekerden toevertrouwd zijn om aan mee te werken

 

Dekking van gehuurde goederen

NL