> BA BUS

Voor elke bus is het wettelijk verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten. Daarin zit ook de verplichte objectieve aansprakelijkheid voor bezoldigd personenvervoer vervat. Alle schade aan derden in de bus of veroorzaakt door de bus wordt op die manier gedekt. Geen evidente verzekering door het hoge risicogehalte, maar ook hiervoor zijn wij graag uw verzekeringspartner.

Verplichte objectieve aansprakelijkheid

 

 

De verplichte BA bus is eigenlijk een vreemde eend in de bijt met haar foutloze aansprakelijkheid bij bezoldigd personenvervoer. Dit wil zeggen dat er geen oorzaak dient bewezen te worden om de verzekering te laten tussenkomen bij een schadegeval. Voor elke derde partij die schade lijdt, al dan niet een passagier, kan er dus een beroep worden gedaan op deze verzekering. In geval van lichamelijke letsels kunnen de schadebedragen erg hoog oplopen. Weinig verzekeraars bieden daarom deze polis aan, maar wij maken graag een verzekeringsvoorstel op maat. Contacteer ons vrijblijvend zodat uw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op kunnen!

Wat wordt gedekt?

Schade aan derden (passanten en passagiers):

  • Lichamelijke schade
  • Stoffelijke schade
  • Persoonlijke kledij en bagage
NL