> DE VERPLICHTE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZERKERING

> DE VERPLICHTE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS-VERZERKERING

Caucasian Worker and the Construction Site. Skeleton Steel Frame of the Building. Hard hat Zone.

Architect, aannemer of andere dienstverlener in de bouwsector? Voor u is dit een verplichte verzekering die niets dan voordelen met zich meebrengt. Uw bedrijf wordt immers beschermd tegen hoge kosten mocht er ernstige bouwschade of een andere constructiefout opduiken.

Welke gebreken vallen onder de 10-jarige aansprakelijkheid?

> Grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk

> Gebreken ten gevolge van ongeschiktheid van de grond

> Ernstige stoornissen die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen

> Waterdichtingsproblemen

Wat met de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid?

De verzekeringsplicht geldt voor alle bouwprojecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning definitief goedgekeurd werd na 1 juli 2018.  Enkel aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan deze verzekeringsplicht.  Installateurs technieken horen hier niet bij.

Bron: Bouwunie

Interesse in de dekking tienjarige aansprakelijkheid?

Bekijk dan onze verzekering tienjarige aansprakelijkheid. 

NL